İK POLİTİKAMIZ

ik politikamızArven Optik büyüme, tasarım ve sürdürülebilir gelişmede liderliğini modern İnsan Kıymetleri Uygulamarı alanında da tüm gelişmeleri takip ederek; bu gelişme ve yenilikleri kurum içine yansıtarak perçinlemektedir.

Şirket bünyesinde istihdam edilecek her bir adayda aranan müşterek özellik, pozisyonunun gerektirdiği eğitim, teknik ve mesleki yeterlilik ve kurumsal değerlerimiz ile tam bir uyuma sahip olmasıdır.

Bunun yanı sıra dürüst olma, iş etik ve ahlak kurallarına riayet etme, iş arkadaşlarını ve kurumunu sahiplenme, sonuç odaklı olma, yenilikçi ve yeni fikirlere açık olma kurumun ehemmiyetle üzerinde durduğu diğer kriterlerdendir.